โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุนิสา อินทนนท์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0801945788
อีเมล์ : sunisa.45788@pibool.ac.th

นางสาวฉันทนา พลอยฉาย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 02-5114049
อีเมล์ : chantana.p@pibool.ac.th

นางสาวประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 09441044xx
อีเมล์ : ammykunchan@pibool.ac.th

นางสาวศุภรัสมิ์ ทองทา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0905495373
อีเมล์ : s.thongtha@pibool.ac.th

นายกิตติศัพท์ จอมพลเรือง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0849766101
อีเมล์ : kittisup@pibool.ac.th

นายสมเกียรติ หวังให้สุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0944863399
อีเมล์ : Somkiat@pibool.ac.th

นางสาวธนพร รักท้วม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0988907202
อีเมล์ : tanaporn@pibool.ac.th

นายกรกฏ ไกรศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0617081386
อีเมล์ : Korakot@pibool.ac.th