โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
การมอบหมายหน้าที่การงานในส่วนราชการโรงเรียน
การมอบหมายหน้าที่การงานในส่วนราชการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.29 MB
การมอบหมายหน้าที่การงานในส่วนราชการโรงเรียนการมอบหมายหน้าที่การงานในส่วนราชการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB