โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางทิพย์สุดา แดงโกเมน
ครู
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0954908467
อีเมล์ : Tipsuda@pibool.ac.th

นางธัญนันท์ ทองอรุณศรี
ครูชำนาญการ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0990927654
อีเมล์ : Tanyanan@pibool.ac.th

นางสาวละออทิพย์ กูกขุดทด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0895799984
อีเมล์ : Laortip@pibool.ac.th

นางสาวนัยเรส ฤทธิ์แจ่ม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0982525588
อีเมล์ : Naiyares@pibool.ac.th