โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
แผนการสอนและกำหนดการสอน ปีการศึกษา 2563
แผนการจัดการเรียนรู้และกำหนดการสอน ปีการศึกษา 2563
แผนการจัดการเรียนรู้ครูปฐมวัย
แผนการจัดการเรียนรู้ครูประถมศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ครูมัธยมศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้และกำหนดการสอน ปีการศึกษา 2564
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์  (เพิ่มเติม กำหนดการสอน)
  2.  แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์
  3. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  (เพิ่มเติม กำหนดการสอน)
  4. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาศิลปะ