โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
สาส์นจาก ผอ.
สาส์นจาก ผอ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.33 KB