โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศราวุธ รามศรี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0837414625
อีเมล์ : sarawut.ramsri@pibool.ac.th

นางสาวปรางทิพย์ บุญโตนด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0895208695
อีเมล์ : Prangtip@pibool.ac.th

นางสาวสไบทิพย์ พานทองคำ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0820099826
อีเมล์ : sabaithip@pibool.ac.th

นางสาวสุธิดา วันสุดล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 025114049
อีเมล์ : Suthida@pibool.ac.th

นางอนูร อ่อนหวาน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0891067558
อีเมล์ : anoon.o@pibool.ac.th

นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0888909945
อีเมล์ : Saisawat@pibool.ac.th

นางสาวอัญธานี นิพนธ์เจริญศรี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0832686938
อีเมล์ : anyathanee@pibool.ac.th

นายดิเรก นินดรหวาย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0922632437
อีเมล์ : diraknindonwai@pibool.ac.th

นายพจน์ศวี สุขแสวง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0918847999
อีเมล์ : potsawee@pibool.ac.th

นางสาวอริสรา ปิยนิยมวัฒน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0914158747
อีเมล์ : Aritsara@pibool.ac.th

นายปรีชา เด่นสมุทร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0851171521
อีเมล์ : Preecha@pibool.ac.th