โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชรินทร์ มาห้างหว้า
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0883218292
อีเมล์ : Phatcharin@pibool.ac.th

นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0833183810
อีเมล์ : Tongtip@pibool.ac.th

นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0955508273
อีเมล์ : benjawan@pibool.ac.th

นางสาวนุศรินทร์ มนต์แก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0873380957
อีเมล์ : nusarin.bok@pibool.ac.th

นายพิพัฒน์ ทรัพย์มาก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0642806278
อีเมล์ : Pipat@pibool.ac.th

นางสาวภัทรา ด้วงชมภู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0988100972
อีเมล์ : Pattra@pibool.ac.th

นางสาวธิดาวัลย์ เสตะจันทน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0951641498
อีเมล์ : thidawan_set@pibool.ac.th