โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
สื่อการเรียนรู้
คุณครูศราวุธ รามศรี (กลุ่มสาระการเรียนรู่วิทยาศาสตร์)
1. https://www.youtube.com/watch?v=pgJ2sjpbO94

2. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yGyc3KzEbCo&feature=share&fbclid=IwAR3pAIo13c3IsrwfIE6P-rNpDl6maUaCMUn36vxEpxp4pTd3B8jJUn78BXE