โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
ภาพกิจกรรม
มอบของที่ระลึกให้แก่ คุณครูนพรัตน์ นาจันทอง
ท่านผู้อำนวยการ ดร.ปรพล แก้วชาติ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ มอบของที่ระลึกของโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษากรุงเทพมหานครให้แก่ คุณครูนพรัตน์ นาจันทอง ที่เดินทางมาส่งมอบงานของท่านที่รับผิดชอบโดยมีรองจันจิรา ทองสง่า รองรณยุทธ ทองตะโก รองสุนันท์ จันทร์ชกลิ่น และคุณเกรียงไกร  
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,12:50   อ่าน 678 ครั้ง