โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
เอกสารดาวน์โหลดแผนงานงบประมาณ
งานพัสดุ
      1. แบบพัสดุ
      2. ใบเบิกพัสดุ