โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
การเรียนการสอน DLTV
มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย

 
ช่องทางการเรียน DLTV

ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563  ท่านผู้ปกครองนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้บุตร-หลานของท่านได้ “เรียนรู้อยู่ที่บ้าน”  โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ผ่าน 3 ช่องทางการรับชม  ดังนี้ คือ

1. โทรทัศน์ดาวเทียม ระบบ KU Band ช่อง 186 – 200
2. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th
โดยคุณครู ผู้ปกครองและเด็กๆสามารถ เรียนล่วงหน้า เรียนย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ด้วยนะคะ โดยสามารถอ่านวิธีการเรียนรู้จาก เว็บไซต์ www.dltv.ac.th ได้จากลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง คลิกอ่านเพิ่มเติม
3. บนสมาร์ทโฟน  แอพพลิเคชั่น  DLTV ซึ่งแอพพลิเคชั่น DLTV สามารถติดตั้งได้ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอย์และ IOS เลยค่ะ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิกที่วิชาที่ต้องการเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย