โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
จดหมายข่าวฉบับที่ 29/2566 การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 (26/02/2566)
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 66
จดหมายข่าวฉบับที่ 28/2566 กิจกรรมอำลาสถาบันให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (24/02/2566)
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 66
จดหมายข่าวฉบับที่ 27/2566 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) (23/02/2566)
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
จดหมายข่าวฉบับที่ 26/2566 กิจกรรมรับตำแหน่งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (22/02/2566)
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 66
จดหมายข่าวฉบับที่ 25/2566 กิจกรรมอิ่มบุญวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 (21/02/2566)
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 66
จดหมายข่าวฉบับที่ 23/2566 การประเมินผลความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (20/02/2566)
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
จดหมายข่าวฉบับที่ 24/2566 ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 (20/02/2566)
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
จดหมายข่าวฉบับที่ 22/2566 เป็นสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) (18/02/2566)
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 66
จดหมายข่าวฉบับที่ 21/2566 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (17/02/2566)
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 66
จดหมายข่าวฉบับที่ 20/2566 การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (15/02/2566)
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 66
จดหมายข่าวฉบับที่ 18/2566 การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (13/02/2566)
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
จดหมายข่าวฉบับที่ 19/2566 กิจกรรมอิ่มบุญวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 (14/02/2566)
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
จดหมายข่าวฉบับที่ 17/2566 เป็นสนามสอบ ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (12/02/2566)
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 66
จดหมายข่าวฉบับที่ 16/2566 เป็นสนามสอบ ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (11/02/2566)
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 66
จดหมายข่าวฉบับที่ 14/2566 กิจกรรมจับมือหนูสู่ครอบครัว Active Learning ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 (10/02/2566)
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
จดหมายข่าวฉบับที่ 15/2566 ีกิจกรรมตลาดนัด "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (10/02/2566)
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
จดหมายข่าวฉบับที่ 13/2566 กิจกรรมการอยู่ค่ายกลางวัน ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 (09/02/2566)
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
จดหมายข่าวฉบับที่ 12/2566 กิจกรรมอิ่มบุญวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 (07/02/2566)
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 66
จดหมายข่าวฉบับที่ 11/2566 กิจกรรมเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566 (03/02/2566)
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 66
จดหมายข่าวฉบับที่ 9/2566 กิจกรรมอิ่มบุญวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 (31/01/2566)
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66