โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานแต่งเพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้น ส่งเสริมสุขภาพช่องปากระดับประเทศ #อนามัย (อ่าน 1090) 22 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิกานต์ ภูเพ็ชร ที่ได้เข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อม และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟลอร์บอลรายการ Women's World Floorball Championships 2021 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 5 ธันวาคม 2564 (อ่าน 984) 29 ส.ค. 64
กลุ่มสาระวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนคุณครูทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 887) 20 ส.ค. 64
งดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 896) 25 ก.ค. 64
เชิญชวนเชียร์ ลด ละ เลิก เหล้า เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 912) 22 ก.ค. 64
ลดภาระด้านการเรียน (ลดเวลาหน้าจอ ลดความเครียด จากการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ให้นักเรียนมีเวลาทบทวนบทเรียน ฝึกทักษะด้วยตนเอง) (อ่าน 448) 22 ก.ค. 64
โครงการช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 (PBU CARE) (อ่าน 368) 11 ก.ค. 64
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 398) 26 มิ.ย. 64
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 777) 04 มิ.ย. 64
(อ่าน 676) 02 ก.พ. 64
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 (28/01/2564) (อ่าน 786) 29 ม.ค. 64
แจ้งเวลาเรียนแบบเหลื่อมเวลา กรณีเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 699) 29 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร (อ่าน 772) 02 ม.ค. 64
พ.อ. ห่วงใยใส่ใจป้องกัน COVID-19 (อ่าน 717) 21 ธ.ค. 63
การสอบวัดความสามารถในการอ่านและการเขียน (อ่าน 53) 18 ธ.ค. 63
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา (อ่าน 753) 15 ธ.ค. 63
ตลาดนัดเพิ่มเวลารู้ครั้งที่ 1 (9/12/2563) (อ่าน 603) 15 ธ.ค. 63
รายงานตัวเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 และค่าชำระค่าบำรุงการศึกษา พร้อมรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 76) 04 ธ.ค. 63
เรื่อง มาตรการประหยัดไฟ (อ่าน 62) 29 ต.ค. 63
ตารางเรียน 1/2563 (อ่าน 598) 29 ต.ค. 63
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 63) 28 ต.ค. 63
ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 608) 14 ต.ค. 63
ตารางช่องออกอากาศ DLTV (อ่าน 944) 14 พ.ค. 63
ตารางเรียนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1818) 13 พ.ค. 63
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 83) 26 เม.ย. 63