โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
แผนปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2567
แผนปฏิบัติราชการ
     - แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2565
     - แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2564
     - แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2563