ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อนักเรียนระดับระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2563
ประกาศนักเรียนระดับระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2563

นักเรียนที่มีชื่อตกหล่น ให้มาติดต่อได้ วันที่ 21-23 พ.ค. 2563 สำนักอำนวยการ

โทร.02-511-4049 ต่อ 111 

********************************************************************************************************************************
รายชื่อนักเรียนระดับระหว่างชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2563

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.77 KB
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.99 KB
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.85 KB
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.17 KB
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.91 KB
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.63 KB
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.15 KB
รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.2 KB
รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.69 KB
รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.19 KB
รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.88 KB