ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อนักเรียนเลื่อนชั้น ทุกระดับชั้น
ประกาศสำหรับนักเรียนเลื่อนระดับชั้น

ให้นักเรียนที่เลื่อนระดับชั้นทุกคน พบครูประจำชั้นในวันเปิดเทอม

ดูชื่อครูประจำชั้น คลิกที่   ครูประจำชั้นทุกระดับ

************************************************************************************************************************************
ประกาศรายชื่อนักเรียนเลื่อนระดับชั้น อนุบาล1 ห้อง 1-2

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.17 KB
ประกาศรายชื่อนักเรียนเลื่อนระดับชั้น อนุบาล2 ห้อง 1-2

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.03 KB
ประกาศรายชื่อนักเรียนเลื่อนระดับชั้น อนุบาล3 ห้อง 1-2

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.26 KB
ประกาศรายชื่อนักเรียนเลื่อนระดับชั้น ประถมศึกษา 2 ห้อง 1-3

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 301.72 KB
ประกาศรายชื่อนักเรียนเลื่อนระดับชั้น ประถมศึกษา 3 ห้อง 1-3

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 292.96 KB
ประกาศรายชื่อนักเรียนเลื่อนระดับชั้น ประถมศึกษา 4 ห้อง 1-3 ปี63

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 323.42 KB
ประกาศรายชื่อนักเรียนเลื่อนระดับชั้น ประถมศึกษา 5 ห้อง 1-3 ปี63

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 283.91 KB
ประกาศรายชื่อนักเรียนเลื่อนระดับชั้น ประถมศึกษา 6 ห้อง 1-3 ปี63

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 305.9 KB
ประกาศรายชื่อนักเรียนเลื่อนระดับชั้น มัธยมศึกษา 2 ห้อง 1-5 ปี63

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 688.46 KB
ประกาศรายชื่อนักเรียนเลื่อนระดับชั้น มัธยมศึกษา 3 ห้อง 1-6 ปี63

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 788.94 KB
ประกาศรายชื่อนักเรียนเลื่อนระดับชั้น มัธยมศึกษา 5 ห้อง 1-3 ปี63

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 363.42 KB
ประกาศรายชื่อนักเรียนเลื่อนระดับชั้น มัธยมศึกษา 6 ห้อง 1-2 ปี63

สำหรับการดูรายชื่อ กรุณารอสักครู ระบบเวปไซต์จะแสดงไฟล์รายชื่อ pdf แสดงรายชื่อขึ้นมา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" ลิงก์ด้านล่างนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250.71 KB