โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
งานประกันคุณภาพ
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2565
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560