โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 63 ส่งสื่อประกอบแผนการสอน ณ หอประชุมท่านผู้หญิงละเอียด
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ แต่งกายสุภาพ สำนักอำนวยการ
14 พ.ค. 63 ถึง 16 พ.ค. 63 ส่งแผนการสอนและกำหนดการสอน
14 พ.ค. 2563 ส่งแผนการสอนและกำหนดการสอน
14-16 พ.ค. 2563 ผลิตสื่อประกอบแผนการสอน
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ แต่งกายสุภาพ สำนักอำนวยการ
09 พ.ค. 63 ถึง 13 พ.ค. 63 ครูทำแผนการสอน
สำนักอำนวยการ
08 พ.ค. 63 อบรมการวิเคราะห์หลักสูตร การเขียนแผนการสอน
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ แต่งกายสุภาพ สำนักอำนวยการ
07 พ.ค. 63 ประชุม VDO Conference การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด
ครูทุกท่าน ประชุม VDO Conference เพื่อรับฟังการจัดการเรียนการสอนไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด
เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมท่านผู้หญิงละเอียด
หอประชุมท่านผู้หญิงละเอียด โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ แต่งกานสุภาพ สำนักอำนวยการ
05 พ.ค. 63 ประชุมเว็บมาสเตอร์ และ นิเทศป้ายโครงสร้าง 13 โครงสร้าง
เวลา 10.00 น. ประชุมเ็บมาสเตอร์เพื่อสรุปและติดตามความก้าวหน้าของการทำเว็บไซต์ โรงเรียน
เวลา 13.00 น. นิเทศป้ายโครงสร้าง 13 โครงสร้าง พร้อมขึ้นวางระบบภาพเสียง หอประชุมท่านผู้หญิงละเอียด เพื่อรองรับการประชุม ในวันที่ 7 พ.ค. 2563
หอประชุมท่านผู้หญิงละเอียด โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ แต่งกายสุภาพ สำนักอำนวยการ
20 เม.ย. 63 แจ้งนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์
แจ้งนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ที่อาคาร 3
หน้าอาคาร 3 / แต่งกายนักเรียน ครูฝ่ายกิจกรรม
20 เม.ย. 63 ถึง 23 เม.ย. 63 มอบหมายการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ
เรียน คณะครูทุกท่าน ตามที่โรงเรียนได้นัดหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ส่ง ส่ง วฐ.2/แบบรายงานผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 นั้น  ในการนี้ขอให้ทุกท่านนำส่งเอกสารเล่ม วฐ.2และเอกสารประกอบ2562 และกล่องพลาสติกเพื่อเก็บเอกสาร 13 ตัวชี้วัด ได้ที่กลุ่มสำนักงานอำนวยการ ตามตารางที่กำหนดให้นี้ เพื่อเป็นการป้องกันและการรักษาระยะห่างทางสังคม ลดความแออัด  จึงกำหนดให้ทุกท่านนำส่งเอกสารในระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2563 ตามเวลาดังต่อไปนี้
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ชุดสุภาพเรียบร้อย สำนักอำนวยการ
15 เม.ย. 63 ถึง 19 เม.ย. 63 ทดสอบระบบ
ทดสอบระบบ
ทดสอบระบบ ทดสอบระบบ
15 เม.ย. 63 เรื่องเวปไซต์โรงเรียน
นัดประขุมคณะกรรรมการจัดทำเวป JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมอำนวยการ แต่งกายสุภาพ สนง.อำนวยการ
30 มี.ค. 63 ถึง 21 พ.ค. 63 แจ้งกำหนดการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม)
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สำนักอำนวยการ